REGLER

Ditt boende
Det ska vara enkelt att bo i hyresrätt. Du betalar ingen insats för din lägenhet och har möjlighet att flytta med tre månaders uppsägningstid. Förutom själva bostaden ingår värme, vatten och i vissa fall även hushållsel i din hyra.

Vårt ansvar
Bor du i hyresrätt behöver du inte tänka på underhåll av din lägenhet. Vi ansvarar för att den målas eller tapetseras eller att vanliga reparationer utförs vid behov. Det ingår till exempel i hyran att felsöka och reparera elanläggningar, att justera och täta fönster och dörrar eller att reparera kyl och frys. Anser du att något behöver åtgärdas behovsprövar vi dina önskemål. Vårt beslut påverkas av bland annat lägenhetens skick och hur planen ser ut för fastigheten och området i stort. Kontakta oss om du har frågor om ditt lägenhetsunderhåll.

Ditt ansvar
Som hyresgäst ansvarar du för att ta hand om din lägenhet. I ditt ansvar ingår bland annat att tömma och rensa golvbrunnen i badrummet för att slippa stopp, byta säkringar och lampor samt att byta filter till köksfläkten. För fel eller brister som beror på normalt slitage behöver du inte betala för. Däremot är du ersättningsskyldig vid överslitage eller skadegörelse. Det kan även gälla om du inte anmält ett fel eller brist som leder till en större skada.